Samen werken aan samenwerken

Samen werken aan samenwerken

Bij Business Centrum Frisselstein kennen we de waarde van een goed netwerk. Een netwerk waar u op kunt bouwen en waar u écht iets aan heeft. Wij promoten daarom samenwerken. Kijk eens wie er allemaal in Business Centrum Frisselstein gevestigd zijn, en zoek elkaar op voor een kop koffie. Zo leert u elkaar pas echt kennen. U bent natuurlijk tot niets verplicht, maar wie weet wat die kop koffie samen nog kan betekenen!

Er kunnen allerlei omstandigheden zijn die aanleiding geven om een ander te vragen uw financiële belangen te behartigen. Hierbij is het hebben van schulden niet de enige situatie waarbij dit aan de orde is.  Denk bijvoorbeeld aan ouderdom, complexiteit, kwetsbaarheid of tijdelijke situaties.  De eerste keuze om hulp in te roepen zal dan misschien vallen op familieleden of kennissen. Niet iedereen heeft echter iemand in zijn directe omgeving die dit werk wil of kan doen. 

Een andere keuze is  VDO bewind in te schakelen. Een betrouwbare partner die uw belangen voorop stelt. 

VDO bewind is geregistreerd als professioneel bewindvoerder bij de rechtbank. Jaarlijks doen wij verslag bij de rechtbank van onze activiteiten voor onze onder bewind gestelde cliënten. De rechtbank controleert onze activiteiten. Daarnaast zijn wij lid van de NBBI branchevereniging.

 

Beschermingsbewind

Volgens de wet is beschermingsbewind een maatregel die  een kantonrechter kan nemen voor een meerderjarige die door lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard te behartigen of is niet in staat zijn/haar vermogensrechtelijke behoorlijk waar te nemen als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden


Budgetbeheer

Als u niet in staat bent om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen, is het mogelijk om budgetbeheer af te spreken.. Dat betekent dat VDO Bewind  uw  geld volgens een vastgesteld budget beheert. VDO Bewind zorgt ervoor dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Van het inkomen worden eerst de vaste lasten betaald en er wordt gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden en/of schuldaflossing. 

Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. U krijgt een deel van het geld om van te leven. Budgetbeheer wordt ook wel inkomensbeheer genoemd

 
Budgetcoaching

Als het je niet meer lukt om deze plotselinge terugval in inkomsten te boven te komen kunnen er financiële problemen ontstaan.  Financiële zorgen kunnen voor meer problemen zorgen zoals spanningen binnen het gezin en problemen op uw werk. Het is van belang op actie te ondernemen zodat de problemen niet groter worden. 

VDO Bewind kan u hierbij  helpen als budgetcoach. Samen met u stelt VDO Bewind een budgetplan op om de financiële situatie weer op orde te brengen. In dit plan staan, behalve inkomsten en uitgaven, ook de wensen van u voor het komende jaar en hoe deze gerealiseerd worden. 

U zult dus gecoacht worden in je financiële beslissingen en leren zelf weer orde op zaken te stellen. U leert onder andere hoe je controle kan krijgen over je uitgaven en inkomsten en hoe je overzicht houdt. Met welke zaken dien je rekening te houden als je bepaalde uitgaven doet? Bij Budget coaching houdt u zelf het beheer over uw financiën.

 


Huurt sinds 15 mei 2018

Unit: 0.11 | 0.12

http://www.vdobewind.nl

0413 72 45 54

info@vdobewind.nl